TAXATIES

Waardeloos of waardevol?

U kunt in het atelier terecht voor taxaties en rapporten. Telefonische of digitale taxaties worden niet uitgevoerd.

Mondelinge taxatie
Een mondelinge taxatie is een snelle en ruwe schatting van de waarde van uw instrument. Aan een mondelinge taxatie kunnen nooit rechten ontleend worden. Ook aan mondelinge taxaties zijn kosten verbonden.

Verzekeringstaxatie*
Een eenvoudig rapport waarin de verzekeringswaarde van uw instrument beschreven staat. Vaak is dit nodig om uw instrument te kunnen laten verzekeren. De waarde van deze taxatie is gericht op de prijs die bij een her-aanschaf moet worden betaald.

Het rapport bevat onder andere:
– exacte afmetingen van het instrument
– bouwkundige bijzonderheden en materiaalgebruik
– beschrijving etiket
– waarde instrument
– waarde toebehoren

De waarde van een verzekeringstaxatie is altijd iets anders dan de handels- verkoopwaarde of gebruikerswaarde.

Dit rapport dient tevens als verzekeringstaxatie. Het instrument dient hiervoor in het atelier te worden onderzocht.

Schadetaxatie
Een rapport waarin de kosten beschreven staan om de opgelopen schade te kunnen repareren. Vaak vraagt de verzekering bij schade een dergelijk rapport. Het instrument dient hiervoor mogelijk enkele dagen voor onderzoek in het atelier te blijven .


  • Het taxeren van strijkinstrumenten is een moeilijk vak. Er zijn vele goede vervalsingen in omloop die soms moeilijk te onderscheiden zijn van de originelen.
  • Met name met etiketten is altijd al veel ‘gerommeld’. En in de vorige eeuw zijn er in de jaren twintig en dertig vele kopieën van instrumenten onder de bekende bouwers op de markt verschenen die als fabrieksviolen zijn gemaakt. Oppassen dus met etiketten.
  • Bij zeer waardevolle en oude instrumenten is het erg moeilijk om voor 100 procent zeker te stellen dat het om authentieke instrumenten gaat.

De waarde van een instrument is van een aantal componenten afhankelijk:

  • de bouwer
  • fabrieks-, atelier- of meesterinstrument
  • de klank van het instrument
  • de algemene schoonheid en detaillering
  • de staat waarin het instrument verkeert, welke reparaties zijn er uitgevoerd en op welke wijze.
  • een inventarisatie van benodigde reparaties om tot een goed spelend instrument te komen.
  • de geschiedenis van het instrument (hebben er beroemde personen op gespeeld)

*Een waarde- of verzekeringstaxatie is officieel mogelijk voor instrumenten met een maximum waarde van € 5.000,-. Boven dit bedrag is het verstandig om contact op te nemen met uw verzekering of zij dit honoreren.
Ik behoud mij het recht voor om bij twijfel over de echtheid van het instrument de taxatie niet uit te voeren.